Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Bijeenkomst Platform FACT Ervaringsdeskundigen

Inzet ervaringsdeskundigen voor herstelondersteunende zorg

Om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, wordt deze bijeenkomst verplaatst naar het najaar 2020. 
Kenniscentrum Phrenos, Da Costakade 45, Utrecht

Tijdens de bijeenkomsten van het platform FACT Ervaringsdeskundigen blijkt vaak dat het niet duidelijk is hoe de rol van de ervaringsdeskundige bij herstelondersteunende zorg optimaal benut kan worden.

In het Platform FACT Ervaringsdeskundigen is daarom een infosheet ontwikkeld om de inzet van ervaringsdeskundigen in multidisciplinaire teams en FACT-teams te ondersteunen. In dit infosheet zijn de inhoudelijke kern, doel, randvoorwaarden en taken beschreven (download). De implementatie vraagt niet alleen de inzet van de ervaringsdeskundigen maar ook van teamleiders, managers, directie, bestuur, HR.

Wat gaan we doen?

Op 2 juli zullen we ervaringen, inzichten en ideeën delen en elkaar inspireren om de inzet van ervaringsdeskundigheid in de eigen organisatie verder te ontwikkelen. Het programma van de bijeenkomst ontvangen jullie van tevoren. Daarin zal voldoende ruimte zijn voor de onderwerpen die jullie zelf in willen brengen.

Breng een collega mee

Voor deze speciale bijeenkomst van het Platform FACT Ervaringsdeskundigen nodigen we ervaringsdeskundigen uit om iemand uit de organisatie mee te brengen die (mede)verantwoordelijk is voor de implementatie van ervaringsdeskundigheid.

Aanmelden

Je kan je aanmelden bij Joyce Huls: jhuls@kcphrenos.nl