Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Beautiful Distress Symposium over kunst, psychiatrie en stigmabestrijding

Maximum aantal deelnemers is bereikt. Mocht u zich toch willen inschrijven dan komt uw inschrijving op de reservelijst

Direct inschrijven

Registration (English version)

Donderdag 7 december 2017
De School, Doctor Jan van Breemenstraat 1 te Amsterdam

Het symposium is onderdeel van de Beautiful Distress Kunstmanifestatie over waanzin.
Stichting Beautiful Distress wil bijdragen aan de emancipatie van waanzin. Sinds 2014 organiseert zij een artist in residence-programma in de psychiatrische afdeling van Kings County Hospital in Brooklyn, New York. Beautiful Distress is geïnspireerd door Stichting Het Vijfde Seizoen, dat al 20 jaar een vergelijkbaar artist in residence-programma heeft.
Samen met hedendaagse kunstenaars wordt een vertaling gemaakt van de wereld van de psychiatrie naar die van mensen die daar niet dagelijks mee te maken hebben. De kunstmanifestatie bestaat uit een manifest, een tentoonstelling, een symposium en diverse randprogramma’s, onder meer gericht op jongeren.
Het manifest is gebaseerd op de uitspraken en observaties van de kunstenaars over hun ervaringen in de residencies en vormt het uitgangspunt voor de gesprekken tijdens het symposium.

Samen werken aan minder stigma

Tijdens dit interactieve symposium gaan de 200 andere deelnemers uit verschillende belangengroepen – kunstenaars, patiënten/ervaringsdeskundigen, familie/naasten, beleidsmakers, ggz-medewerkers en algemeen publiek – ‘best practices’ uitwisselen, zoeken we naar nieuwe oplossingen en stellen we concrete aanbevelingen op om taboes te doorbreken en de zichtbaarheid en acceptatie van kwetsbare mensen te verbeteren.

Programma

09.00 uur Inloop met koffie en thee
09.30 uur Welkomstwoord dagvoorzitter Jim van Os, psychiater
Medisch manager van de divisie Hersenen UMC Utrecht,
hoogleraar in de psychiatrische epidemiologie, Universiteit Maastricht
09.40 uur Wilco Tuinebreijer, voorzitter stichting Beautiful Distress,
psychiater, Eerste Geneeskundige MGGZ-GGD Amsterdam
09.50 uur Graham Thornicroft, Professor of Community Psychiatry, King’s College London
10.10 uur Sven Unik-id, kunstenaar met ervaring
10.30 uur Eric van der Burg, wethouder Zorg, gemeente Amsterdam
10.50 uur Vragenronde
11.00 uur Koffiepauze
11.30 uur Annaleen Louwes, kunstenaar, resident Het Vijfde Seizoen in 2012
en Beautiful Distress in 2014
11.50 uur Spreker namens de groep patiënten/naasten
12.10 uur Vragenronde
12.20 uur Korte uitleg middagprogramma/thema's
12.30 uur Lunch
13.30 uur Verplaatsen naar workshopruimtes
13.40 uur Workshopronde 1*:
Thema’s: **
1. Connectedness / verbinding
2. Hoop/ optimisme
3. Identiteit
4. Meaning / zingeving
5. Empowerment/ Eigen regie
14.40 uur Verplaatsen naar workshopruimtes
14.50 uur Workshop ronde 2: thema’s zie hierboven
15.50 uur Koffiepauze
16.20 uur Conclusies en aanbevelingen door de dagvoorzitter: Wat doen we er mee?
16.50 uur Ruimte voor vragen en discussie
17.20 uur Borrel

* ’s Middags vinden er workshops plaats met in elke workshop vertegenwoordigers van de belangengroepen
patiënt/ervaringsdeskundige, familie, GGZ, beleidsmakers, algemeen publiek en kunstenaars.
Aan de hand van kunstwerken in de tentoonstelling wordt gesproken over mogelijke nieuwe oplossingen en worden ervaringen en best practices uitgewisseld. Er is volop ruimte voor vragen en discussies.
De aanbevelingen die tijdens het symposium ontstaan worden opgenomen in een publicatie en aangeboden aan beleidsmakers van de overheid en in de zorg.

** Bron thema’s: ‘Conceptual framework for personal recovery in mental health: systematic review and narrative synthesis’ Mary Leamy, Victoria Bird, Clair Le Boutillier, Julie Williams and Mike Slade,
The British Journal of Psychiatry (2011), 199, 445–452

De voertaal van het symposium is voornamelijk Nederlands.

De Beautiful Distress Kunstmanifestatie is de eerste in een internationale reeks.
Zie website Beautiful Distress

Voor interview met Wilco Tuinebreijer, initiatiefnemer Beautiful Distress zie De Psychiater

Kosten

De kosten voor deelname zijn € 295,-.
Voor studenten opleiding HBO/Universitair zijn de kosten € 50,-.
Voor (ex-) patiënten en naaste familieleden zijn de kosten € 50,-.
Zijn deze kosten voor u te hoog dan kunt u dit aangeven op het inschrijfformulier; korting is mogelijk.

Accreditatie

Door het Verpleegkundig Specialisten Register is accreditatie toegekend met 6 punten en door de NVvP met 4 punten.

Accreditatie is aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V & V.

Logistieke ondersteuning

De logistieke ondersteuning van het symposium en de inschrijving wordt verzorgd door Kenniscentrum Phrenos.