Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Beautiful Distress Symposium over kunst, psychiatrie en stigmabestrijding

Direct inschrijven

Registration (English version)

Donderdag 7 december 2017
De School, Doctor Jan van Breemenstraat 1 te Amsterdam

Het symposium is onderdeel van de Beautiful Distress Kunstmanifestatie over waanzin: een initiatief van Stichting Het Vijfde Seizoen en Stichting Beautiful Distress. Beide stichtingen hebben een artist-in-residency programma in een psychiatrische instelling (resp. Altrecht, Den Dolder en Kings County Hospital, Brooklyn, New York). Samen met hedendaagse kunstenaars wordt een vertaling gemaakt van de wereld van de psychiatrie naar die van mensen die daar niet dagelijks mee te maken hebben. De kunstmanifestatie bestaat uit een manifest, een tentoonstelling, een symposium en diverse randprogramma’s, onder meer gericht op jongeren.
Het manifest is gebaseerd op de uitspraken en observaties van de kunstenaars over hun ervaringen in de residencies en vormt het uitgangspunt voor de gesprekken tijdens het symposium.

Samen werken aan minder stigma

Tijdens dit interactieve symposium gaan de 200 andere deelnemers uit verschillende belangengroepen – kunstenaars, patiënten/ervaringsdeskundigen, familie/naasten, beleidsmakers, ggz-medewerkers en algemeen publiek – ‘best practices’ uitwisselen, zoeken we naar nieuwe oplossingen en stellen we concrete aanbevelingen op om taboes te doorbreken en de zichtbaarheid en acceptatie van kwetsbare mensen te verbeteren.

Programma

Het programma start om 9.00 uur en eindigt om 17.30 uur. Dagvoorzitter is Jim van Os, hoogleraar, psychiater en voorzitter Divisie Hersenen Universitair Medisch Centrum Utrecht.

In de ochtend benaderen diverse sprekers omgaan met psychisch lijden vanuit verschillende invalshoeken. De sprekers zijn onder anderen:
• Graham Thornicroft, Professor of Community Psychiatry bij het Institute of Psychiatry, King’s College London.
• Eric van der Burg, wethouder Zorg van de gemeente Amsterdam.
• Annaleen Louwes, kunstenares.
• Sven unik-id, kunstenaar (met ervaring)
• Sprekers namens de groep patiënten/naasten.

’s Middags vinden er workshops plaats met in elke workshop vertegenwoordigers van alle bovengenoemde belangengroepen. Aan de hand van kunstwerken in de tentoonstelling wordt gesproken over mogelijke nieuwe oplossingen en worden ervaringen en best practices uitgewisseld. Er is volop ruimte voor vragen en discussies. De aanbevelingen die tijdens het symposium ontstaan worden opgenomen in een publicatie en aangeboden aan beleidsmakers van de overheid en in de zorg. Concrete acties en resultaten naar aanleiding van de aanbevelingen worden op het volgende symposium besproken.
De voertaal van het symposium is voornamelijk Nederlands.

De Beautiful Distress Kunstmanifestatie is de eerste in een internationale reeks.
Zie website Beautiful Distress

Kosten

De kosten voor deelname zijn € 295,-.
Voor studenten opleiding HBO/Universitair zijn de kosten € 50,-.
Voor (ex-) patiënten en naaste familieleden zijn de kosten € 50,-.
Zijn de kosten vanwege een krap budget een probleem dan kunt u dit aangeven op het inschrijfformulier.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij NVvP, Kwaliteitsregister V & V en Verpleegkundig Specialisten Register.

Logistieke ondersteuning

De logistieke ondersteuning van het symposium en de inschrijving wordt verzorgd door Kenniscentrum Phrenos.