Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Oproep postervoorstellen Psychosecongres ‘Participatie is een mensenrecht’ 22 november 2018 Zwolle

Het Psychosecongres vindt dit jaar voor de 14e maal plaats en is tot nu toe zeer succesvol geweest met steeds tussen de 300-400 bezoekers. Net als voorgaande jaren is er tijdens het congres een postersessie. U kunt hiervoor postervoorstellen indienen. Uw werk zal dan tijdens het congres onder de aandacht komen van veel hulpverleners.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen wetenschappelijke posters en zorginnovatieve posterpresentaties. Met zorginnovatie wordt o.a. bedoeld: nieuwe initiatieven in de zorg, presentatie van een zorgprogramma, evaluatie van een zorgprogramma of een initiatief van een patiënten- of oudervereniging.

Voorstellen (in het Nederlands) kunnen tot uiterlijk maandag 22 oktober worden ingediend via het formulier op de website. De posterjury beoordeelt de ingediende abstracts vóór 1 november.

Voor de presentatoren van de geaccepteerde abstracts geldt een korting van € 50,- op de deelnameprijs. De presentator van een abstract heeft recht op een gereserveerde deelnameplaats tot 1 november. Na acceptatie van het postervoorstel wordt de presentator geacht zichzelf aan te melden voor het congres. Tevens worden de geaccepteerde posters – in pdf – door de presentatoren voor 10 november digitaal toegestuurd aan Kenniscentrum Phrenos. De feitelijke posters en de abstracts worden op de website van Phrenos geplaatst.

Tijdens het congres worden maximaal 40 posters tentoongesteld. De posters van de geaccepteerde wetenschappelijke postervoorstellen worden door de presentatoren zelf aangeleverd op het congres in het formaat A0, ‘staand’ (120 cm h x 85 cm b) en moeten op de congresdag vóór 9.45 uur worden opgehangen.

Voor de Zorginnovatieve presentaties geldt dat deze in aanvulling op een poster ook met andere middelen visueel gemaakt mogen worden (digitale presentatie, app’s, games, demonstratiematerialen, brochures, boeken, etc.). Indien gewenst is een tafel en wifi beschikbaar; alle andere materialen dienen door de presentator te worden meegebracht en voor 9.45 uur klaar te staan.

Gedurende de 1e koffiepauze en tijdens de lunch wordt van de presentatoren verwacht bij de posters aanwezig te zijn en vragen te beantwoorden van deelnemers.

Voor beide categorieën is een prijs beschikbaar van € 250,-. De jury beoordeelt de ingediende voorstellen en de uiteindelijke presentatie op het congres. De prijsuitreiking vindt plaats om 15.45 uur.

Posterjury 2018
– Ronald van Gool, GGz inGeest
– Charlotte Smits, GGZ inGeest
– Nanette Waterhout, GGz Noord-Holland-Noord
– Jaap van Weeghel, Kenniscentrum Phrenos