Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

13de Phrenos Psychosecongres

Levensloop – Levenshoop

23 november 2017
De Nieuwe Buitensociëteit Regardz Stationsplein 1 Zwolle

 

NAAR HET VERSLAG

 

Wat is de bijdrage van de ggz aan het leven met psychose in de verschillende levensfasen? Welke zorg heb je nodig als jeugdige, als bewoner van een beschermde woonvorm, als cliënt in de langdurige zorg, als oudere? Welke belemmeringen zijn er in de zorg om effectieve interventies aan te bieden?  De rode draad in het programma van het congres is hoe cliënten in de verschillende levensfasen ondersteund kunnen worden in hun herstel: levensloop – levenshoop

APP

Informatie over het programma, de sprekers, posters enzovoort kunt u ook raadplegen via de Phrenos Psychosecongres – app. U kunt de app downloaden op uw mobiele telefoon of tablet via: http://my.yapp.us/S36MX2

 

Overzicht Posters

Download de flyer

Sprekers plenaire programma

Nanette Waterhout,  adviseur ervaringsdeskundigheid Raad van bestuur ervaringsdeskundige GGZ Noord-Holland-Noord, ambassadeur Samen sterk zonder Stigma
Jim van Os, psychiater, medisch manager divisie Hersenen UMC Utrecht; hoogleraar Psychiatrische epidemiologie, Universiteit Maastricht
Iris Sommer, hoogleraar Psychiatrie, vakgroep Neurowetenschappen, UMC Groningen
Martijn Kole, ervaringsdeskundige, adviseur RvB Lister, oprichter Enik Recovery College
Tom Kuipers, psychiater, HIC Oss, GGz Oost Brabant / zelfstandig psychiater en trainer
Jojanneke Bruins, psycholoog, senior-onderzoeker Lentis Research (Jong Talent-lezing)

Dagvoorzitter is prof. dr. Marieke Pijnenborg, adjunct-hoogleraar klinische psychologie, GMW, Rijksuniversiteit Groningen, GZ-psycholoog en hoofd afdeling Wetenschappelijk onderzoek langdurige zorg, GGZ Drenthe.

Programma

09.00 Ontvangst en registratie
09.45 Opening door dagvoorzitter Marieke Pijnenborg
09.50 Plenaire lezing I: Wat zou jij nodig hebben ……
Nanette Waterhout
10.05 Vragen en discussie
10.15 Intermezzo
10.20 Plenaire lezing II:
De paradigmaverandering rond psychose – oorzaken en oplossingen
Jim van Os
10.35 Vragen en discussie
10.45 Intermezzo
10.50 Plenaire lezing III:
To continu or not to continue, that is the question
Achtergrond en methodiek van de HAMLETT-studie
Iris Sommer
11.05 Vragen en discussie
11.15 Intermezzo
11.20 Pauze, informatiemarkt, postermarkt
11.45 Ronde I deelsessies
- Parallelsymposium I "Zijn we RijP voor Rijgeschiktheid bij psychose?'
- Parallelsymposium II 'Wetenschappelijk onderzoek' (onderzoekspresentaties 1-5)
- workshops 3-10
13.00 Lunch, informatiemarkt, postermarkt
14.00 Doorloop naar zalen
14.05 Ronde II deelsessies
- Parallelsymposium III 'Generieke Module Stemmen horen’
- Parallelsymposium IV 'Wetenschappelijk onderzoek' (onderzoekspresentaties 6-10)
- workshops 13-20
15.20 Pauze, informatiemarkt, postermarkt
15.45 Plenaire lezing IV: Een knik in de levenslijn; door een psychose in passiviteit gevallen en toch weer opgestaan. Hoe kan dat?
Martijn Kole en Tom Kuipers
16.00 Vragen en discussie
16.10 Intermezzo
16.15 Uitreiking posterprijzen door Marieke Pijnenborg, voorzitter posterjury
16.30 Plenaire lezing V / Jong Talent-lezing: Levensloop, levenshoop, levenswerk
Jojanneke Bruins
16.45 Vragen en discussie
16.55 Intermezzo
17.00 Borrel

Workshop

RONDE I

Nr titel
1 Parallelsymposium ‘Zijn we RijP voor rijgeschiktheid bij psychose’
Lees meer
2 Parallelsymposium I 'Wetenschappelijk onderzoek'
Lees meer
3 workshop Suicidaal gedrag en Psychose
Lees meer
4 workshop COMET en negatief zelfbeeld
Lees meer
5 workshop Over Trauma gesproken
Lees meer
6 workshop Afbouwen van medicatie (HAMLETT-onderzoek)
Lees meer
7 workshop Herstelgerichte dagbehandeling voor jongvolwassenen
Lees meer
8 workshop Psychose, familie en migratie
Lees meer
9 workshop Eerste ervaringen Peer-supported Open Dialogue in Nederland
Lees meer
10 workshop Individuele Rehabilitatie in Beeld
Lees meer

RONDE II

Nr titel
11 Parallelsymposium 'Generieke Module Stemmen Horen'
Lees meer
12 Parallelsymposium II 'Wetenschappelijk onderzoek'
Lees meer
13 workshop Narrative Enhancement and Cognitive Therapy (NECT)
Lees meer
14 workshop Verslaving en Vroege Psychose
Lees meer
15 workshop Systematisch rehabilitatiegericht handelen
Lees meer
16 workshop Herstelondersteunend werken in de GGz
Lees meer
17 workshop Wat wil jij beter kunnen? Naar een persoonlijke hulpverlening
Lees meer
18 workshop Waar geen wil is, zoeken we een weg. Coaching voor families van zorgwekkende zorgmijders
Lees meer
19 workshop Van bijzonder naar psychotisch over leeftijden en diagnoses heen
Lees meer
20 workshop Het Scharnier: IRB voor mensen met een beperking
Lees meer

Congrescommissie

Philippe Delespaul – Mondriaan
Linda Doef – HVO-Querido
Ronald van Gool – GGZ inGeest
Ellen van Hummel (vz) – Parnassia
Martijn Kole – Lister
Richard Makkinga – Altrecht
Marieke Pijnenborg – GGZ Drenthe
Jacqueline Quak – Universitair Centrum Psychiatrie UMC Groningen
Wilma Reesink – GGNet
Charlotte Smits – GGZ inGeest
Nanette Waterhout – GGZ Noord-Holland-Noord
Jaap van Weeghel – Kenniscentrum Phrenos
Fons van de Kar – Kenniscentrum Phrenos 

Kosten

Medewerkers van bij Kenniscentrum Phrenos aangesloten instellingen betalen € 225,– (incl. lunch, congresprogrammafolder en certificaat).
€ 295,– voor overigen (incl. lunch, congresprogrammafolder en certificaat).
Cliënten en familieleden betalen € 75,-.
Studenten opleiding HBO/Universitair betalen € 75,-. Voorwaarde is dat na inschrijving aan M2Support een kopie van de collegekaart wordt toegezonden.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door Kwaliteitsregister V&V met 6 punten, Verpleegkundig Specialisten Register met 6 punten en door NVvP met 5 punten. Accreditatie is aangevraagd bij FGzPt.

Organisatie /  Programma

Kenniscentrum Phrenos
Tel. 030 – 2931626
kcp@kcphrenos.nl

Inschrijving

Congresbureau M2Support
tel. 06-19226525
info@m2support.nl
www.m2support.nl