Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Congressen

Kenniscentrum Phrenos heeft een goede reputatie voor wat betreft het organiseren van succesvolle congressen. Denk aan het jaarlijkse Phrenos Psychosecongres, het tweejaarlijkse Phrenos Rehabilitatiecongres en de studiedagen over wisselende actuele thema’s (Plan van Aanpak ernstige psychische aandoeningen, Vroegdetectie en –behandeling, Herstel en Participatie).

De congressen zijn gericht op de uitwisseling, duiding en verbinding van (evidence-based) kennis en opinies op het domein van de zorgverlening aan mensen met ernstige psychische aandoeningen (herstel, rehabilitatie en curatieve zorg). Een andere belangrijke functie van de congressen is het uitwisselen van ervaringen met collega’s binnen en buiten de GGz.

Meer informatie?

Fons van de Kar
030 – 2931626
fkar@kcphrenos.nl

Alle congressen