Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Actieplatform Herstel voor iedereen!

Het actieplatform Herstel voor Iedereen! wordt ondersteund door Kenniscentrum Phrenos in samenwerking met het Trimbos-instituut. Daniëlle van Duin neemt namens Kenniscentrum Phrenos de coördinatie van het lerend netwerk voor haar rekening.

Ambitie

De ambitie van het actieplatform is om de positie van mensen met een ernstige psychische aandoening te verbeteren. Ze willen 30% meer herstel te verwezenlijken. Bestuurders van 13 ggz-instellingen schreven actieplannen om dit te bereiken. Deze actieplannen worden onderling getoetst en uitgewisseld. Het platform is een lerend netwerk.

Monitor

Kenniscentrum Phrenos voert in samenwerking met het Trimbos-instituut een monitor uit om het resultaat van de plannen te meten. Het betreft een kwalitatieve en een kwantitatieve monitor.
Het onderzoek is gestart met de kwalitatieve monitoring van het actieplatform met een ronde van onpartijdige en kritische feedback vanuit de ene instelling op het actieplan van de andere instelling: de Feedback Actieplannen in Triade (FAT).
De actieplannen worden door onderlinge triadische teams, bestaande uit vertegenwoordiging vanuit cliëntperspectief, naasten en behandelprofessional en/of beleidsmaker getoetst aan de hand van een checklist. De besturen koppelen jaarlijks terug of en op welke manier de feedback tot aanscherping van het actieplan heeft geleid. Zo blijven de actieplannen dynamisch en worden ze steeds beter.

MoVIT

Een andere methode om de praktijk te verbeteren is de MoVIT, Model voor Intercollegiale Toetsing. Dit model is onder andere in een pilot binnen Herstel voor Iedereen tot stand gekomen. MoVIT is een bijeenkomst voor triadeteams die al in het kader van FAT bijeen gekomen zijn, verrijkt met professionals, managers en maatschappelijke partners betrokken bij het actieplan. Dit is het TriadeteamPLUS. Twee triadeteams-PLUS ontmoeten elkaar rondom een inhoudelijk thema dat in hun actieplan verdieping nodig heeft. Een kijkje in elkaars keuken, waarbij teams meer inzicht krijgen in de actuele stand van zaken rondom het gekozen thema en doelen formuleren voor de korte en lange termijn. Deelnemers aan de pilot benoemden ‘inspiratie’ als één van de positiefste punten van MoVIT.

Kwantitatief onderzoek

Onderzoekers van iedere instelling maken een instellingspecifiek meetplan met daarin een beschrijving van de aanpak van de dataverzameling, analyses en rapportage om de voortgang en effecten van het eigen actieplan te meten. Daarnaast maken onderzoekers van de verschillende instellingen een generiek meetplan.

Nieuwsbrief

Met enige regelmaat verschijnen er een nieuwsbrief vanuit Herstel voor Iedereen. Hierin kunt u de voortgang van het platform volgen.

Nieuwsbrief HvI maart 2019

Nieuwsbrief HvI november 2018

Nieuwsbrief HvI juni 2018

Meer informatie over Herstel voor Iedereen vindt u op www.herstelvooriedereen.nl

Contactpersoon

Daniëlle van Duin
030 – 293 16 26


Confidental Infomation