Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Diensten

Congressen

phrenos_diensten_congressenKenniscentrum Phrenos heeft een goede reputatie voor wat betreft het organiseren van succesvolle congressen. De congressen zijn gericht op de uitwisseling, duiding en verbinding van (evidence-based) kennis en opinies op het domein van de zorgverlening aan mensen met ernstige psychische aandoeningen en het uitwisselen van ervaringen met collega’s binnen en buiten de GGz. Naast gelegenheidscongressen is er jaarlijks het Phrenos-psychosecongres en een keer per twee jaar het Rehabilitatiecongres.

MEER OVER CONGRESSEN

Cursussen

phrenos_diensten_cursussenMet de cursussen vanuit Kenniscentrum Phrenos kunnen professionals hun kennis en kunde actualiseren. Uitgangspunt is dat deze - zoveel als mogelijk - aansluiten bij de richtlijnen. Naast de cursussen zijn combinatietrajecten van scholing met implementatie-ondersteuning beschikbaar. Diverse cursussen worden incompany aangeboden. Kenniscentrum Phrenos gaat ook in op vragen naar scholing op maat.

MEER OVER CURSUSSEN

Netwerk Vroege Psychose

phrenos_diensten_netwerk_vroege_psychoseIn het multidisciplinaire Netwerk Vroege Psychose (NVP) kunnen professionals met expertise op het gebied van vroege psychose kennis delen, wetenschappelijk onderzoek stimuleren en helpen behandelprogramma’s verder te ontwikkelen. Behandelteams kunnen elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Het netwerk is de motor achter het Handboek Vroege Psychose, de Standaard Vroege Psychose, de jaarlijkse Masterclass en Netwerkconferentie.

MEER OVER NETWERK VROEGE PSYCHOSE

Onderzoek

phrenos_diensten_onderzoekKenniscentrum Phrenos speelt een belangrijke rol in het inventariseren, bundelen en verspreiden van onderzoekskennis op het gebied van behandeling, herstel en rehabilitatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen. Daarnaast wil Kenniscentrum Phrenos betrokken zijn bij het opstellen van een meerjarige onderzoeks- of kennisagenda op voornoemde gebieden. De volgende diensten leveren hieraan een belangrijke bijdrage:

MEER OVER ONDERZOEK

Platforms

phrenos_diensten_platformsVia diverse platforms biedt Kenniscentrum Phrenos ervaringsdeskundigen, familieleden en professionals de gelegenheid om op een laagdrempelige manier kennis te delen en ervaring uit te wisselen rondom de zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen:

MEER OVER PLATFORMS

Projecten

phrenos_diensten_bouwstenenKenniscentrum Phrenos werkt al dan niet in samenwerking met anderen aan een aantal projecten. Zo werken we samen in het project Nieuwe wegen in de GGZ en opvang en in het project Doorbraak Vroege Psychose.

Eerder voerde Phrenos het Project Bouwstenen en het Project LIVE uit.

Werkplaats Herstelondersteuning

phrenos_diensten_werkplaatsenIn de Werkplaats Herstelondersteuning wordt sinds april 2012 vanuit de praktijk gewerkt aan een antwoord op de vraag: hoe geven wij herstelondersteuning vorm in onze organisaties en wat zijn daarbij de noodzakelijke voorwaarden? De Werkplaats is ontstaan uit de ambitie om herstel en burgerschap van mensen met langdurige psychische kwetsbaarheid in 2020 realiteit te laten zijn.

MEER OVER WERKPLAATS HERSTELONDERSTEUNING

Confidental Infomation