Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Cursus Mental Health First Aid (MHFA)

Als iemand in zijn vinger snijdt of het hoofd stoot, dan pak je thuis de EHBO-koffer. Maar wat doe je als een geliefde, een vriend, de buurman, een collega of je leerling een paniekaanval krijgt of symptomen van depressie laat zien?

Sinds eind 2015 biedt MHFA Nederland, dochteronderneming van GGzE, de cursus Mental Health First Aid (MHFA) aan. Deze cursus biedt burgers en hulpverleners kennis en vaardigheden om eerste hulp te geven aan mensen met beginnende en/of acute psychische problemen. Er is een grote behoefte aan een dergelijke cursus: meer dan 40% van de Nederlanders krijgt ergens in het leven te maken met psychische problemen. Steeds vaker leidt dat tot ernstige psychische klachten en crisissituaties.

Voor wie?

Door de ambulantisering in de psychiatrie maken mensen met een psychische kwetsbaarheid steeds zichtbaarder onderdeel uit van onze samenleving. De kennis over psychische klachten en hoe daarmee om te gaan ontbreekt vaak bij burgers en hulpverleners – zoals brandweer, politie, thuiszorg etc. – die ook te maken hebben met mensen met psychische problemen. MHFA Nederland wil  burgers en hulpverleners ondersteunen met kennis en vaardigheden zodat zij op de juiste manier kunnen handelen in situaties waarin sprake is van psychische problematiek.

Wat houdt de training MHFA in?

De cursus biedt kennis en inzicht en leert de deelnemer om te gaan met iemand die psychische problemen ontwikkelt of in een crisissituatie verkeert. Het begint met het bijspijkeren van algemene kennis: wat zijn stoornissen zoals depressie, psychose en een angststoornis? Wanneer spreken we van een crisis en onder welke omstandigheden kan die zich voordoen? Deelnemers leren de symptomen herkennen, ze leren waar ze hulp kunnen halen en wat ze zelf kunnen doen om de betrokkene bij te staan.
MHFA is in 2000 in Australië ontwikkeld. Het wordt momenteel in 23 landen ingezet. In Groot-Brittannië hebben al meer dan duizend trainers en 85.000 mensen de training gevolgd. Onderzoek wijst uit dat deelnemers zich na voltooiing van de cursus voldoende toegerust voelen om zo nodig hulp te bieden. De cursus blijkt ook de sociale afstand tussen mensen met en zonder een psychische kwetsbaarheid te verkleinen. Dit draagt bij aan de de-stigmatisering van psychische gezondheidsproblemen.


Confidental Infomation