Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 
 • Altrecht

  Altrecht is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, waar mensen met psychiatrische ziekten terecht kunnen voor specialistische hulpverlening. Meer over Altrecht

  Antes

  Antes is de motor voor innovatie in geestelijke gezondheid en welzijn. De zorgondernemingen van Antes – Bouman, Delta, Sprink en Youz – werken voortdurend aan betere dienstverlening. Meer over Antes

  Arkin

  Arkin behandelt mensen met psychiatrische stoornissen en complexe psychische- en verslavingsproblematiek. Arkin is ook een vooraanstaand opleidingsinstituut en ze verrichten wetenschappelijk onderzoek. Meer over Arkin

  De Waterheuvel

  De Waterheuvel is een Amsterdamse stichting die zich bezig houdt met arbeidsrehabilitatie en dagbesteding voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Meer over De Waterheuvel

  Dimence

  Dimence biedt geestelijke gezondheidszorg voor iedereen in Oost-Nederland. Ruim 2400 medewerkers werken dagelijks vanuit ruim 60 locaties voor in totaal 30.000 cliënten en patiënten per jaar. Meer over Dimence

  Emergis

  Emergis is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Jaarlijks behandelen of begeleiden zij circa 10.000 mensen met uiteenlopende problemen. Meer over Emergis

  GGNet

  GGNet is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) en biedt alle soorten psychische hulp, waaronder preventieve cursussen, basis ggz en specialistische ggz. Meer over GGNet

  GGz Breburg

  GGz Breburg is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Midden- en West-Brabant. De organisatie biedt de best passende specialistische behandeling en ondersteuning waarmee mensen met een psychiatrisch probleem weer verder kunnen in het dagelijks leven. Meer over GGz Breburg

  GGz Centraal

  GGz Centraal is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in het midden van het land. Meer over GGz Centraal

  GGZ Delfland

  GGZ Delfland helpt mensen met psychische problemen om de regie over hun leven te hervinden. Ze hebben daarvoor een breed aanbod en zijn in de hele keten actief. Meer over GGZ Delfland

  GGZ Drenthe

  GGZ Drenthe biedt hulp bij psychische problemen aan ouderen, volwassenen, kinderen en jongeren. Samen met onze cliënten werken wij aan herstel en welbevinden. Meer over GGZ Drenthe

  GGZ Friesland

  GGZ Friesland, de organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in de provincie Friesland, biedt professionele hulp aan mensen met psychiatrische stoornissen of ernstige psychische problemen. Meer over GGZ Friesland

  GGZ inGeest

  GGZ inGeest biedt psychiatrische zorg op maat aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. De persoonlijke aandacht voor de cliënt staat altijd voorop en door de vele locaties in de regio is er altijd hulp in de buurt. Meer over GGZ inGeest

  GGz Noord-Holland-Noord

  Het doel van GGz Noord-Holland-Noord is het voorkomen en behandelen van ernstig psychische problemen en psychiatrische stoornissen. Meer over GGz Noord-Holland-Noord

  GGZ Oost-Brabant

  GGZ Oost-Brabant biedt cliënten hulp met een psychische of psychiatrische vraag via multidisciplinaire samenwerking. Meer over GGZ Oost-Brabant

  GGZ Rivierduinen

  Onder het motto ‘beter binnen bereik’ biedt GGZ Rivierduinen geestelijke gezondheidszorg aan de inwoners van het noorden en midden van Zuid-Holland. Meer over GGZ Rivierduinen

  GGzE

  GGzE biedt hulp en ondersteuning aan mensen met ernstige, meervoudige, complexe en vaak langdurende psychiatrische en psychosociale problemen. Meer over GGzE

  HVO-Querido

  HVO-Querido is een zorgorganisatie in Amsterdam die al sinds 1904 bestaat. Zij ondersteunt kwetsbare burgers zodat ze weer deel kunnen nemen aan de maatschappij. Meer over HVO-Querido

  Kwintes

  Kwintes is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang in de provincies Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland. Meer over Kwintes

  Lentis

  Mensen kunnen met hun verhaal bij Lentis terecht. Iemand met ernstige psychiatrische problemen vraagt andere zorg dan iemand met zingevingsvragen. Meer over Lentis

  Lister

  Lister begeleidt mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Meer over Lister

  Met ggz

  Iedereen heeft recht op een gewoon eigen leven. Mett ggz helpt mensen met een psychische kwetsbaarheid, die beperkingen ervaren in het dagelijks leven, met het opbouwen van een ‘gewoon’ eigen leven. Meer over Met ggz

  Mondriaan

  Mondriaan staat voor gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg, met een veelzijdigheid aan medewerkers die toegewijd, empathisch, professioneel en respectvol zijn. Meer over Mondriaan

  Parnassia

  Parnassia en Dijk en Duin gaan samen verder onder de naam Parnassia. De regio’s Noord-Holland (voorheen Dijk en Duin) en Haaglanden (Parnassia) hebben hun krachten de afgelopen periode gebundeld om de specialistische zorg aan patiënten met ernstige psychiatrische problemen en ouderen nog beter te maken. Meer over Parnassia

  RIBW Arnhem & Veluwe Vallei

  De RIBW Arnhem & Veluwe Vallei begeleidt mensen met een psychiatrische achtergrond bij het wonen en participeren in de maatschappij. Meer over RIBW Arnhem & Veluwe Vallei

  RIBW Brabant

  RIBW Brabant is een organisatie die mensen met een psychiatrische achtergrond ondersteunt bij het vinden van een weg in de samenleving. Meer over RIBW Brabant

  RIBW Groep Overijssel

  RIBW Overijssel begeleidt mensen met psychiatrische en/of psychosociale problemen. Leven met bijvoorbeeld autisme, ADHD, depressie, persoonlijkheidsstoornis, hechtingsstoornis, verslaving, schizofrenie of Korsakov kan een worsteling zijn voor de cliënt persoonlijk en voor de mensen die naast hem of haar staan. Meer over RIBW Groep Overijssel

  RIBW Heuvelland en Maasvallei

  RIBW Heuvelland en Maasvallei biedt ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychiatrische of psychosociale problemen waarvoor zelfstandig leven voor korte of langere tijd moeilijk is. Meer over RIBW Heuvelland en Maasvallei

  RIBW K/AM

  RIBW K/AM (Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland/Amstelland en de Meerlanden) is gespecialiseerd in begeleiding en ondersteuning van mensen die door psychiatrische of psychosociale problemen al dan niet tijdelijk kwetsbaar zijn. Meer over RIBW K/AM

  RIBW Nijmegen & Rivierenland

  De RIBW Nijmegen & Rivierenland is een regionale instelling voor begeleiding bij wonen, dagbesteding en werk voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). Meer over RIBW Nijmegen & Rivierenland

  RIBW Zaanstreek, Waterland en Westfriesland

  RIBW Zaanstreek Waterland West-Friesland biedt kort en langdurige professionele begeleiding aan mensen met psychische klachten, zodat zij op hun eigen manier aan de maatschappij kunnen meedoen. Meer over RIBW Zaanstreek, Waterland en Westfriesland

  Riwis Zorg & Welzijn

  Riwis Zorg & Welzijn ondersteunt mensen met psychische, sociale of lichamelijke beperkingen bij een zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk leven. Meer over Riwis Zorg & Welzijn

  Stichting Anton Constandse

  De Stichting Anton Constandse biedt mensen met een psychiatrische diagnose een passende woonplek met individuele begeleiding, ambulante begeleiding en daginvulling om zodoende een zo goed en zinvol mogelijk bestaan op te kunnen bouwen. Meer over Stichting Anton Constandse

  Universitair Centrum Psychiatrie UMC Groningen

  Het Universitair Centrum Psychiatrie heeft een jarenlange ervaring en deskundigheid op het gebied van patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en opleiding. Meer over Universitair Centrum Psychiatrie UMC Groningen

  Yulius

  Yulius is een grote, mensgerichte ggz-instelling 70 locaties binnen de driehoek Rotterdam, Dordrecht, Gorinchem. In deze regio biedt Yulius hulp aan meer dan 19.000 cliënten. Meer over Yulius


Confidental Infomation