Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Zorgstandaarden en generieke modules in één databank

1 december 2017 Zorgstandaarden en generieke modules De afgelopen jaren is door velen in de ggz hard gewerkt aan de totstandkoming van een nieuwe reeks zorgstandaarden en generieke modules. Gisteren werd een groot aantal hiervan tijdens het gepubliceerd in een databank: www.ggzstandaarden.nl. Dit gebeurde tijdens het ‘Festival 4 jaar kwaliteitsontwikkeling ggz: een tussenbalans’. [...]
Lees meer »

Posterprijzen Phrenos Psychosecongres naar onderzoek over CAT en over herstelondersteunende zorg

De posterprijzen uitgereikt bij het Phrenos Psychosecongres gingen dit jaar naar Lisette van der Meer (Lentis/RGOc) en naar Boudien van der Pol en Amarins Haijma  (GGZ Friesland VIP-team). Lisette van der Meer won 1e prijs  in de categorie wetenschappelijk met haar poster over haar onderzoek naar ‘Compenseren kun je leren: Cognitieve Adaptatie Training’. De jury was onde [...]
Lees meer »

GGZ Nederland start campagne ‘Minder Regelgekte Meer Zorg’

16 november 2017 In Nederland zijn er tienduizenden mensen met psychische problemen die niet de juiste zorg krijgen. Dit komt doordat hulpverleners, door allerlei regels, te veel bezig moeten zijn met administratieve verplichtingen. Papierwerk krijgt voorrang op mensenwerk. Met deze woorden start GGZ Nederland de campagne ‘Minder Regelgekte Meer Zorg’. Het is een manifest dat [...]
Lees meer »

Focus op gemeentelijk beleid en sociale interventies bij Helden van de Wijk 31 oktober

Tijdens Helden van de Wijk spraken  Jaap van Weeghel en Lara de Brito over sociale interventies voor mensen met psychische problemen, armoedebestrijding en vernieuwd welzijnswerk, gedragen door de gemeenschap. Samen het sociale beleid een gezicht geven De Brito, wethouder zorg, onderwijs, cultuur en klimaat in Wageningen vertelde over hoe deze gemeente (40.000 inwoners) met een beperkt b [...]
Lees meer »

Generieke module zorgt voor afstemming zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen

De generieke module Ernstige psychische aandoeningen is online beschikbaar. De module geeft concrete handvatten aan alle betrokkenen bij de zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen, inclusief verslavingsproblemen: patiënten en naasten, zorgprofessionals en professionals uit het sociale domein. Daarnaast geeft de module handreikingen voor de organisatie van zorg. Complexe probleme [...]
Lees meer »

Zorgstandaard Psychose: wat is er nieuw?

Op 26 oktober is de zorgstandaard Psychose gepubliceerd door het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz. Het is een van de vele zorgstandaarden en generieke modules die in de periode 2014-2017 gemaakt zijn of nog in de maak zijn. De zorgstandaard bevat een update van de Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie (2012) en de EBRO-module Vroege Psychose. Bij alle zorgstandaarden en generieke modules is [...]
Lees meer »

Mini-symposium over de meerwaarde van ervaringsdeskundigheid bij suïcidepreventie 9 november

Heeft  ervaringsdeskundigheid nut voor suïcidepreventie? Eind vorig jaar zijn de onderzoekers Annemiek Huisman en Diana van Bergen van de Rijksuniversiteit Groningen gestart met een verkennend onderzoek naar de meerwaarde van ervaringsdeskundigheid voor suïcidepreventie in de ggz, gefinancierd door ZonMW. Inmiddels zijn er voor dit onderzoek reeds tientallen betrokkenen over dit ond [...]
Lees meer »

Werken aan (zelf)stigma: het eigen verhaal

Narrative Enhancement and Cognitive Therapy (NECT) op Psychosecongres 23 november Tijdens het Psychosecongres op 23 november a.s. te Zwolle zullen prof. dr. Marieke Pijnenborg (RUG en GGZ Drenthe) en prof. Ilanit Hasson-Ohayon (RUG) een workshop geven over de Narrative Enhancement and Cognitive Therapy (NECT) Deze geprotocolleerde groepsbehandeling van 20 sessies is ontstaan door de inbreng van er [...]
Lees meer »

Landelijk Leerplan Ervaringsdeskundigheid beschikbaar

24 oktober 2017 Vandaag is het landelijk Leerplan Ervaringsdeskundigheid niveau 4 (mbo) en 5 (hbo) gepubliceerd. Het leerplan is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het beroep Ervaringsdeskundige in zorg en welzijn. Ervaringsdeskundigen worden steeds meer ingezet en hebben een belangrijke rol in het herstelproces van cliënten in zorg & welzijn. Een erkenning van ervaringsdeskundig [...]
Lees meer »

31 oktober Helden van de Wijk: Werkt openheid voor jou?

Een kennismaking met de nieuwe instrumenten CORAL.NL en Honest Open Proud (HOP) Dorien Verhoeven (Samen Sterk zonder Stigma en Nynke Mulder (Stigma in de GGz) presenteren in deze workshop CORAL.NL en Honest to be Proud (HOP). Het centrale thema is de keuze om wel of niet open te worden over je psychische aandoening en wanneer, tegen wie, en hoe. CORAL.NL richt zich onder andere op (potenti&eu [...]
Lees meer »