Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

TREAT, een beslistool bij de behandeling van psychotische aandoeningen

28 februari 2019 In de medische wereld wordt steeds meer gebruikgemaakt van beslistools en deze worden nu ook in de Nederlandse ggz geïntroduceerd. Onderzoekers van onder andere Lentis research (Roebroek et al.) publiceerden deze maand in het Tijdschrift voor Psychiatrie een artikel over de ontwikkeling van een beslistool in de Nederlandse ggz: TReatment E-AssisT (TREAT), gericht op het optim [...]
Lees meer »

Werken aan destigmatisering in de wijk

Wijkbewoners en lokale ondernemers die samen een cursus ‘Eerste hulp bij psychische problemen’ (Mental Health First Aid) volgen. Leidt dat tot meer begrip voor en ondersteuning aan mensen met psychische problemen en tot een afname van gevoelens van onveiligheid in een wijk? Dat is de inzet van een omvangrijk project dat de gemeente Eindhoven en GGzE zijn gestart in Gestel, een stadsdee [...]
Lees meer »
New Shoes

New Shoes Summit: herstellende omgevingen

Het CARe Netwerk organiseert op 30 en 31 mei een internationale ontmoeting onder de titel New Shoes Summit rond het thema ‘inspirerende nieuwe omgevingen voor herstel en inclusie’. Plaats van samenkomst is herstelcentrum Nei Skoen in Helmond. Sprekers zijn Vesper Moore (USA), Paul Monks (GB) en Toon Walravens (NL). Vesper Moore is ervaringsdeskundige en een van de leiders van een herst [...]
Lees meer »
routekaart

Routekaart en keuzehulp voor samenwerking tussen de ggz en het sociaal domein

Kenniscentrum Phrenos heeft een implementatieplan uitgewerkt voor samenwerking tussen de GGz en het sociaal domein. Dat plan gaat vergezeld van een routekaart en keuzehulp waarmee partijen regionale samenwerking (verder) vorm kunnen geven. In het door Kennsicentrum Phrenos uitgevoerde project zijn werkwijzen en interventies geïnventariseerd die door een tiental regionale taskforces zijn gehan [...]
Lees meer »

In gesprek over zin: introductiebijeenkomst 6 maart

16 januari 2019 In het platform Ouderen van Kenniscentrum Phrenos is de afgelopen jaren gewerkt aan de module ‘In gesprek over zin’. De module is speciaal ontwikkeld om met ouderen in de psychiatrie in gesprek te komen over zin. De aanleiding hiertoe was om herstelondersteunende zorg in de psychiatrische zorg voor ouderen meer vorm te geven. Op 6 maart organiseert Kenniscentrum Ph [...]
Lees meer »

Eerste teams starten met pilot NECT

14 januari 2019 Kenniscentrum Phrenos is een pilotonderzoek gestart waarin gekeken wordt naar de effectiviteit en de uitvoerbaarheid van de NECT-interventie in Nederland. Narrative Enhancement and Cognitive Therapy (NECT) is een interventie gericht op het verminderen van zelfstigma bij mensen met een psychische kwetsbaarheid. Hieraan wordt ook een workshop gewijd tijdens het congres All [...]
Lees meer »

In Memoriam Christine Blanke

Vorige week bereikte ons het verdrietige bericht dat Christine op 29 december na een kort ziekbed op 46-jarige leeftijd overleden is. Christine was jarenlang onze contactpersoon van Anoiksis, een graag geziene deelnemer en spreekster op de Phrenos Psychosecongressen, en lid van onze deelnemersraad. Ze speelde ook een constructieve rol in de totstandkoming van het Model voor Intercollegiale Teamuit [...]
Lees meer »

Het onderwijs binnenstebuiten! tijdens Congres All inclusive op 1 februari

Destigmatisering en sociale inclusie is voor velen in de ggz, in het bedrijfsleven en in het onderwijs een belangrijk doel. We willen bijvoorbeeld graag inclusief ondernemen, of dat alle kinderen op school erbij horen en niet buiten de boot vallen als ze anders zijn. Voor die laatste groep ontwikkelde Samen Sterk zonder Stigma een breed schoolprogramma Binnenstebuiten! Eline Kolijn, projectbegelei [...]
Lees meer »

Samenwerkingsproject Gemeente Eindhoven en GGzE

Versterken inwoners en ondernemers door cursus MHFA Wijkbewoners en lokale ondernemers die samen een cursus ‘Eerste hulp bij psychische problemen’ (Mental Health First Aid) volgen: leidt dat tot meer begrip voor en ondersteuning aan mensen met psychische problemen en tot een afname van gevoelens van onveiligheid in een wijk? Dat is de insteek van het project dat de gemeente Eindhoven e [...]
Lees meer »

Werving deelnemers aan onderzoek ggz en verslavingszorg is gesloten!

Dank aan iedereen die de vragenlijst heeft ingevuld! Mark Bench brengt in opdracht van Kenniscentrum Phrenos en Verslavingskunde Nederland de huidige stand van zaken in kaart over preventie, beschikbare zorg en goede voorbeelden voor het voorkomen van chroniciteit van verslaving én psychische aandoeningen. Het is de eerste stap in het ontwikkelen van direct toepasbare handreikingen voor pro [...]
Lees meer »