Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Individuele Plaatsing en Steun gepresenteerd in Europees Parlement

Op dinsdag 30 januari heeft Cris Bergmans van Phrenos samen met een (oud-)deelnemer aan een IPS-traject (die op zijn verzoek niet met zijn naam genoemd wordt) een presentatie gehouden tijdens een bijeenkomst in het Europees Parlement in Brussel. De bijeenkomst werd georganiseerd door een Taskforce ‘Support Services of Tomorrow’ waar Mental Health Europe lid van is. De voorzitter van de [...]
Lees meer »

Schrijf je in voor de Lezingen Herstel en Filosofie én verdiepingsbijeenkomst

Na een succesvolle reeks lezingen in 2017 volgen op vrijdagmiddag 2 maart a.s. twee lezingen door de filosofen Sanne van Driel en Henk Oosterling. Deze bijeenkomst krijgt een week later, op 9 maart, een vervolg voor mensen die zich nog verder willen verdiepen in het onderwerp. Sanne van Driel studeerde filosofie aan de Universiteit voor Humanistiek en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij sc [...]
Lees meer »

Marike Lancel keynotespreker bij Masterclass NVP

Slaap en psychopathologie Waarom je de ‘Masterclass NVP: stemming en slaap bij psychose’ niet mag missen: Marike Lancel, sinds 1 november 2017 bijzonder hoogleraar ‘Slaap en Psychopathologie’ aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is een van de keynotesprekers. Samen met haar collega’s doet Lancel onderzoek naar de prevalentie van verschillende slaapstoornissen [...]
Lees meer »

Masterclass NVP: Stemming en slaap bij psychose 9 maart

Het Netwerk Vroege Psychose organiseert op vrijdag 9 maart 2018 de Masterclass NVP. Onderwerp is Stemming en slaap bij psychose.  Is het mogelijk om met interventies op het terrein van slaap en stemming psychoses te voorkomen? Het is van belang aandacht te besteden aan slaapproblemen bij mensen met een psychotische kwetsbaarheid of mensen die een hoog risico hebben op psychose. [...]
Lees meer »

Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ 2017

5 januari 2018 Eind vorig jaar verscheen de Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ 2017. Het Trimbos-instituut brengt in de monitor jaarlijks ontwikkelingen en verschuivingen in de zorg in kaart en vraagt een landelijk panel van 2000 mensen met ernstige psychische problemen naar hun kwaliteit van leven en ervaringen met de zorg. Geen intensivering ambulante zorg De re [...]
Lees meer »

Qracht 500: Gezocht passende maatschappij

In Qracht 500 heeft redacteur Annemiek Onstenk honderd mensen die psychisch kwetsbaar zijn gevraagd naar hun ervaringen met werk en werkloosheid. Zij vertellen over hun waardigheid, kwetsbaarheid, hun kwaliteiten en over hoe ze bejegend worden. Hun verhalen gaan over de voor- en nadelen van open zijn over je psychische kwetsbaarheid, over de wens om mee te kunnen doen en om geaccepteerd te wo [...]
Lees meer »

‘Overstag en Vooruit!’ Oratie prof. dr. Stynke Castelein

14 december 2017 Voor wie niet op 14 november jl. bij de oratie van prof. dr. Stynke Castelein in Groningen kon zijn, is er nu de mogelijkheid dit te bezichtigen via Youtube. Er valt nog veel winst te behalen bij het maatschappelijk herstel van mensen met ernstige psychische aandoeningen. Dat zei Stynke Castelein in haar oratie als bijzonder hoogleraar ‘Herstelbevordering bij ernst [...]
Lees meer »

Kennisagenda Ypsilon

De onderzoekswereld verandert! Cliënt en familie spelen een steeds belangrijker rol  in wat er wordt onderzocht, hoe het wordt onderzocht en hoe we de resultaten moeten interpreteren. Daarvoor heeft Ypsilon, vereniging van familieleden en naasten van mensen met psychosegevoeligheid, een kennisagenda gemaakt, waarin ze beschrijven welke speerpunten wat hen betreft boven aan de onderz [...]
Lees meer »

Wim Veling hoogleraar Psychiatrie Rijksuniversiteit Groningen

Per 1 december 2017 is Wim Veling benoemd tot adjunct hoogleraar Psychiatrie bij de faculteit Medische Wetenschappen van de Rijks Universiteit Groningen. Zijn leeropdracht betreft Psychose in de Sociale Context. Hij werkt als psychiater en hoofd behandelzaken van afdeling Psychosen in het UMCG. Bron: Persbericht Rijksuniversiteit Groningen Wim Veling richt zich in zijn onderzoek op oorzaken en mec [...]
Lees meer »

IPS werkt! Eerste Nederlandstalige handboek over de methodiek IPS

Voor mensen die in de praktijk met Individuele Plaatsing en Steun (IPS) werken of zich als professional in opleiding willen verdiepen in de methode IPS, is onlangs IPS werkt! Handboek werken en leren met Individuele Plaatsing en Steun verschenen. Dit handboek is het eerste Nederlandstalige handboek over de methodiek IPS. Het laat zien dat IPS werkt en resultaten oplevert voor mensen met (ernstige) [...]
Lees meer »