Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

In 2020 start de opleiding Peer-supported Dialogue in Nederland!

De opleiding: wat leer je? De opleiding Peer-supported open Dialogue leidt je in een jaar op tot dialogisch werker in de geestelijke gezondheidszorg. Je leert de werkwijze van Peer-supported Open Dialogue (POD) in de praktijk brengen. Centraal daarbij staan de zeven principes van Open Dialogue: 1. Onmiddellijke hulp: binnen 24 uur. 2. Perspectief van sociaal netwerk, vanaf de eerste bijeenkomst. 3 [...]
Lees meer »

Destigmatisering in de wijk: Hoe werk je aan veilige en leefbare woonbuurten?

Kenniscentrum Phrenos heeft in opdracht van gemeente Eindhoven, GGzE en MHFA Nederland een handig stappenplan gemaakt om in de wijk het stigma over mensen met psychische problemen te verminderen. Doel hiervan is woonwijken te creëren waar iedereen zich thuis voelt. Dit stappenplan bestaat uit een Routekaart Destigmatisering in de wijk Gestel en een Keuzehulp, die een overzicht geeft van ruim [...]
Lees meer »

Federatie Opvang en RIBW Alliantie fuseren tot Vereniging Valente

Federatie Opvang en RIBW Alliantie slaan de handen ineen en gaan samen verder als Valente, branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang. Hoewel naam en uitstraling nieuw zijn, is de focus onveranderd: Valente maakt zich sterk voor kwetsbare personen in onze samenleving. Vereniging Valente komt voort uit een fusie van Federatie Opvang en RIBW Alliantie. ‘Valente’ b [...]
Lees meer »

Participatiewet haalt haar doelen niet

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) bracht onlangs een rapport uit van een eindevaluatie van de Participatiewet die bijna 5 jaar geleden in werking trad. Uit de evaluatie bleek dat de doelstellingen van de wet nauwelijks behaald zijn. Waarom werkt de Participatiewet niet niet zoals beoogd? Het SCP geeft een aantal oorzaken waarom de wet niet naar behoren werkt. De gemeenten die de wet moeten [...]
Lees meer »

Oproep voor deelname aan focusgroep kwaliteit langdurige zorg

Kenniscentrum Phrenos onderzoekt hoe een kwaliteitskompas in de langdurige ggz mensen met een ernstig psychische aandoening kan helpen om de juiste zorg te vinden. Zorg die past bij de fase van herstel en het perspectief op herstel. Niet alleen als het gaat om een betere psychische gezondheid, maar ook om behandeling van lichamelijke klachten en de begeleiding en ondersteuning bij zingeving, wonen [...]
Lees meer »

IPS-CMD-trajecten voor gemeentelijke kandidaten volgeboekt

Het ministerie van SZW stelde dit voorjaar een subsidie beschikbaar waarmee 200 IPS-trajecten kunnen worden uitgevoerd voor de Common Mental Disorders (CMD) doelgroep. IPS staat voor Individuele Plaatsing en Steun. De duur van deze  IPS-trajecten is twee jaar, met de mogelijkheid van verlenging met één jaar. De regeling voorziet in 200 trajecten voor mensen zonder werk die in be [...]
Lees meer »

Stigma op de werkvloer

Op 21 november 2019 vindt in Zeist een leerbijeenkomst Samenwerking GGZ en W&I plaats. De middag wordt geopend door staatssecretaris van SZW Tamara van Ark en staatssecretaris van VWS Paul Blokhuis. Daarna spreekt Evelien Brouwers, hoogleraar psychische gezondheid en duurzame in arbeid en senior onderzoek Tranzo (Tilburg University) over stigma op de werkvloer. De middag besluit met een worksh [...]
Lees meer »

Nog 5 weken voor aanvragen IPS CMD onderzoekssubsidie

22 oktober 2019 Op dit moment zijn er nog plaatsen beschikbaar voor deelname aan ministeriële regeling om Individuele Plaatsing en Steun (IPS) ook voor mensen met Common Mental Disorders (CMD) beschikbaar te maken. Op 1 mei 2019 trad een nieuwe ministeriële regeling in werking om Individuele Plaatsing en Steun (IPS) ook voor mensen met Common Mental Disorders (CMD) beschikbaar te maken. [...]
Lees meer »

Kenniscentrum Phrenos en de Academie Sociaal Domein van start met het trainen van wijkteams en gemeenten!

Kenniscentrum Phrenos en de Academie Sociaal Domein zijn in de Peelgemeenten gestart met het trainen van wijkteams en gemeenten bij de ondersteuning van mensen met psychische problemen. Wijkteams leren psychische problematiek en verward gedrag in de wijk herkennen, ermee om te gaan en een goede verbinding te maken tussen zorg en ondersteuning. Peelgemeenten: Laarbeek trapt af De eerste ronde train [...]
Lees meer »

Inzet ervaringsdeskundigheid bij GGZ NHN

Op maandag 9 september verscheen in de Volkskrant een artikel over het werken als ervaringsdeskundige in de ggz. Nanette Waterhout vertelt in het artikel dat zij sinds deze maand bij GGz Noord-Holland-Noord de functie interne opleider ervaringsdeskundige bekleedt. In die hoedanigheid bekijkt Waterhout welke opleidingen ervaringsdeskundigen nodig hebben. Ervaring hebben is niet hetzelfde als ervari [...]
Lees meer »
Confidental Infomation