Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

F-ACT congres 18 september 2014

Minder patiënten met een Ernstige Psychiatrische Aandoening in de FACT-teams: een Utopie? Dat is het thema van het 12e landelijke F-ACT congres dat dit jaar op 18 september in Heerenveen georganiseerd wordt door GGZ Friesland, in samenwerking met F-ACT Nederland. Het accent ligt op de laatste ontwikkelingen in onze sector. We kijken onder andere naar de gevolgen van het Bestuurlijk Akkoord ui [...]
Lees meer »

Invitational Conference Intensive Home Treatment op 9 oktober 2014

De Invitational Conference op donderdag 9 oktober 2014 wordt speciaal georganiseerd voor verpleegkundigen, psychiaters, ervaringsdeskundigen, teamleiders/management van IHT teams en crisisdiensten, client/familievertegenwoordigers en zorgverzekeraars. Het doel van deze Invitational Conference is elkaar inspireren, uitwisselen van kennis en ervaring en input verzamelen voor de Modelbeschrijvin [...]
Lees meer »

Psychodynamic Neuroscience!

Al geruime tijd woedt er een heftig debat tussen enerzijds de neurowetenschappers en anderzijds diegene die vinden dat daarmee het aspect van de geest/psyche/mind wordt veronachtzaamd. Het boek “Wij zijn ons brein” van Swaab gaf dit debat recent nog een publieke impuls. In dit symposium komen wetenschappers aan het woord die een goed beeld schetsen van een overkoepelend en integratief [...]
Lees meer »

Gelezen: Vandaag koop ik alle kleuren

Gelezen: Vandaag koop ik alle kleuren. Het levensverhaal van een man en zijn psychoses
 Karin Anema
 Van Gennep, Amsterdam, januari 2014 Vandaag koop ik alle kleuren is een indringend verhaal over leven met en voorbij psychosen. Karin Anema is de auteur, maar het boek is ‘een bewerking van het relaas van Twan, zoals hij het me de afgelopen jaren beetje bij beetje heeft verteld&rs [...]
Lees meer »

Koninklijke onderscheiding Hans van Peperstraten

Op 25 april kreeg Hans van Peperstraten van de burgemeester van Woerden de onderscheiding tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau opgespeld. Hans van Peperstraten heeft vanaf 2003 tot en met heden de psycho-educatie aan mensen met psychotische stoornissen op een hoger plan getild. Door het ontwerpen, ontwikkelen, uitvoeren, trainen en doorontwikkelen van programma’s Psycho-educatie voor [...]
Lees meer »