Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Openheid over psychische problemen en aandoeningen in de werkomgeving

Werknemers en werkzoekenden met psychische problemen worstelen vaak met het dilemma of openheid hun aandoening in de werkomgeving verstandig is. Openheid hierover kan het gemakkelijker maken om werk te vinden of te behouden, maar kan ook leiden tot verlies van werk of afwijzing bij solliciteren. Onderzoek In een artikel verschenen in TBV, Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde steld [...]
Lees meer »

Goede zorg hard nodig bij ernstige psychische aandoeningen en verslavingsproblematiek

Onlangs verscheen het rapport State of the Art Ernstige Psychiatrische Aandoeningen en Verslaving. De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn: • Aandacht voor de combinatie van psychische aandoeningen en verslaving is urgent. • Meer screening van comorbiditeit met gevalideerde instrumenten is noodzakelijk. • Professionals hebben behoefte aan goede richtlijnen, actieplannen e [...]
Lees meer »
Psychose Awareness Day Quotekaart Virus

Psychose Awareness Day 2020

Het is weer bijna 24 mei, Psychose Awareness Day. Psychose is voor velen een onbekende en onbegrepen aandoening en dat leidt helaas nog steeds tot veel vooroordelen en stigmatisering. Met verhalen en ervaringen willen we een beter beeld geven van (mensen met) psychose. Vorig jaar werd Psychose Awareness Day voor het eerst ook in Nederland georganiseerd en het was een groot succes. Mensen plaatsten [...]
Lees meer »

Vervolg op bijeenkomst Radicale vernieuwing langdurige ggz

Eerder verwezen we naar een verslag van een bijeenkomst over de vernieuwing van de landurige ggz (lggz) op 16 januari 2020. Aanleiding was de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) die vanaf 2021 van kracht wordt. Inmiddels is er door LOC Waardevolle Zorg een webpagina gemaakt waarop een uitgebreid verslag te lezen valt, met daarin stappen voor een vervolg. Op deze pagina staat tevens een oproep voor he [...]
Lees meer »

Vacature directeur wetenschap

De huidige directeur wetenschap, professor Jaap van Weeghel, stond in januari 2010 aan de wieg van de oprichting van Kenniscentrum Phrenos, een samenvoeging van de Schizofreniestichting en het Kenniscentrum Rehabilitatie. Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zal professor van Weeghel zijn functie na ruim tien jaar gaan afbouwen waardoor een vacature ontstaat voor de functie van [...]
Lees meer »

Mooi Kut

1 april 2020 Mooi Kut is een kleurrijke en humoristische verzameling van faalmomenten, grote en kleine irritaties, ongevonden passies, niet waargemaakte ambities en hersenkronkels in ons hoofd! In onze huidige maatschappij zijn we zo gefocust op positiviteit, geluk en een betere ‘zelf’. Hierdoor laten we het onlosmakelijke deel van ons leven zoals het falen, verdriet en tegenslag niet [...]
Lees meer »

Studies over psychische effecten van COVID-19

Zowel in de Lancet als in de JAMA verschenen artikelen die interessant zijn voor mensen die te maken hebben de zorg voor patiënten met COVID-19. Het blijkt dat we aandacht moeten hebben voor psychische ondersteuning voor zorgpersoneel en mensen die in quarantaine moeten. Mentale ondersteuning voor COVID-19-hulpverleners Onlangs verscheen een Chinese studie onder medisch en verplegend personee [...]
Lees meer »

Stress en stigma vanwege COVID-19

Richtlijn GGZ en Corona Het is een geheel nieuwe ervaring voor ons allemaal. Ook in de ggz zijn de gevolgen voelbaar voor zowel cliënten als hulpverleners. Om hen duidelijkheid te bieden  heeft de geestelijke gezondheidszorg een eigen richtlijn GGZ en Corona opgesteld in aanvulling op de algemene RIVM-richtlijnen. Deze richtlijnen worden steeds naar nieuwe inzichten aangep [...]
Lees meer »

Fred Paling nieuwe voorzitter Samen Sterk zonder Stigma

9 maart 2020 “Het is van enorm belang dat mensen naar vermogen en volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij, ook als dat niet vanzelfsprekend is.” Fred Paling neemt plaats aan de bestuurstafel als voorzitter van Samen Sterk zonder Stigma. Daarmee neemt deze stichting die zich inzet voor gelijkwaardigheid voor mensen met een psychische aandoening, afscheid van oud-voorzitter Victor [...]
Lees meer »

Dit is geen psychose

Filmmaker Bas Labruyère, bekend van Verloren jaren, heeft een nieuwe film gemaakt: Dit is geen psychose.  Bas Labruyère maakte in 2010 de film Verloren Jaren over de psychose die hij doormaakte tijdens zijn studie aan de Nederlandse Filmacademie. Het maken van die film heet een enorme bijdrage geleverd aan zijn herstelproces, en sindsdien was het zijn overtuiging dat hem dit&nbs [...]
Lees meer »
Confidental Infomation