Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Wegwijzer Stigmabestrijding in de ggz gelanceerd

Stichting Samen Sterk zonder Stigma, Kenniscentrum Phrenos en GGZ Drenthe hebben het initiatief genomen stigma rond psychische aandoeningen te verminderen in de ggz-sector en hebben daartoe de Wegwijzer -Stigmabestrijding in de ggz opgesteld. Het document biedt handvatten voor interventies die destigmatisering en de weerbaarheid tegen stigma helpen versterken. De Wegwijzer, die als pdf-bestand te [...]
Lees meer »

mHEALTH: voor de GGZ van morgen

De Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) is flink in beweging. De komende jaren zal minimaal één derde van het aantal klinische bedden afgebouwd moeten worden en komt de nadruk meer en meer op ambulante zorg te liggen. Een goede zaak, vinden cliënten, familieleden en hulpverleners, mits dit op een kwalitatief hoogstaande wijze gebeurt. Afbouw van bedden mag niet tot afbraak van zorg [...]
Lees meer »

Back to the Future

Symposium naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de Afdeling Psychosen van het UCP/ UMCG. Op donderdag 23 oktober 2014 organiseert de Afdeling Psychosen, samen met de Provinciale Programmagroep Psychotische stoornissen Groningen (PPP) en Lentis het symposium. Op deze dag blikken we natuurlijk terug, maar kijken we vooral vooruit welke koers we de komende jaren gaan uitstippelen. Nieuwe ontwi [...]
Lees meer »

10e Phrenos Psychosecongres ‘Grenzen verleggen’ 13 november 2014 Zwolle

Het thema van het congres wordt uitgewerkt in een vijftal plenaire lezingen in het ochtendprogramma en 33 verschillende deelsessies in het middagprogramma. Voor meer informatie klik hier.  Congrescommissie – Nynke Boonstra – GGz Friesland, Leeuwarden – Richard Bruggeman – Universitair Centrum Psychiatrie, UMC Groningen (vz) – Philippe Delespaul – Mondriaan [...]
Lees meer »

F-ACT congres 18 september 2014

Minder patiënten met een Ernstige Psychiatrische Aandoening in de FACT-teams: een Utopie? Dat is het thema van het 12e landelijke F-ACT congres dat dit jaar op 18 september in Heerenveen georganiseerd wordt door GGZ Friesland, in samenwerking met F-ACT Nederland. Het accent ligt op de laatste ontwikkelingen in onze sector. We kijken onder andere naar de gevolgen van het Bestuurlijk Akkoord ui [...]
Lees meer »

Invitational Conference Intensive Home Treatment op 9 oktober 2014

De Invitational Conference op donderdag 9 oktober 2014 wordt speciaal georganiseerd voor verpleegkundigen, psychiaters, ervaringsdeskundigen, teamleiders/management van IHT teams en crisisdiensten, client/familievertegenwoordigers en zorgverzekeraars. Het doel van deze Invitational Conference is elkaar inspireren, uitwisselen van kennis en ervaring en input verzamelen voor de Modelbeschrijvin [...]
Lees meer »

Psychodynamic Neuroscience!

Al geruime tijd woedt er een heftig debat tussen enerzijds de neurowetenschappers en anderzijds diegene die vinden dat daarmee het aspect van de geest/psyche/mind wordt veronachtzaamd. Het boek “Wij zijn ons brein” van Swaab gaf dit debat recent nog een publieke impuls. In dit symposium komen wetenschappers aan het woord die een goed beeld schetsen van een overkoepelend en integratief [...]
Lees meer »

Gelezen: Vandaag koop ik alle kleuren

Gelezen: Vandaag koop ik alle kleuren. Het levensverhaal van een man en zijn psychoses
 Karin Anema
 Van Gennep, Amsterdam, januari 2014 Vandaag koop ik alle kleuren is een indringend verhaal over leven met en voorbij psychosen. Karin Anema is de auteur, maar het boek is ‘een bewerking van het relaas van Twan, zoals hij het me de afgelopen jaren beetje bij beetje heeft verteld&rs [...]
Lees meer »

Koninklijke onderscheiding Hans van Peperstraten

Op 25 april kreeg Hans van Peperstraten van de burgemeester van Woerden de onderscheiding tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau opgespeld. Hans van Peperstraten heeft vanaf 2003 tot en met heden de psycho-educatie aan mensen met psychotische stoornissen op een hoger plan getild. Door het ontwerpen, ontwikkelen, uitvoeren, trainen en doorontwikkelen van programma’s Psycho-educatie voor [...]
Lees meer »