Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Cursus ‘Herstellen doe je Zelf’

De bestellingen van de cursusmaterialen ‘Herstellen doe je Zelf’ worden voortaan verzorgd door Kenniscentrum Phrenos, dat deze taak heeft overgenomen van het Kenniscentrum Zelfhulp en Ervaringsdeskundigheid. Dit kenniscentrum ontvangt echter geen subsidie meer en kan daarom deze activiteit niet meer uitvoeren. Kenniscentrum Phrenos wil een netwerk in het leven roepen waaraan alle parti [...]
Lees meer »

Nieuwe editie van gids Herstelondersteuning. Van kans naar realiteit!

Veel mensen en instellingen voelen de behoefte om samen te denken over herstel en herstelondersteuning. Hoe pas je dat toe in je leven, of in je werk en organisatie. Vanuit deze behoefte is in 2011 de Werkplaats Herstelondersteuning opgericht. Het eerste product was een kleine gids met uitleg over het leven met een langdurige psychische kwetsbaarheid, herstellen of genezen, empowerment, herstel, e [...]
Lees meer »

Het nut van netwerken bij IPS

Ina Meijers-Kramer is Individuele Plaatsing en Steun (IPS) supervisor en trainer. Zij schreef in de Newsletter Employment Works van Dartmouth Psychiatric research Center een bijdrage. Hierin vertelt ze hoe in Groningen bij het zoeken naar werk voor mensen met  psychische problemen gebruikgemaakt wordt van de netwerken van de cliënt, de gzz-instelling, en van bereidwillige [...]
Lees meer »

Masterclass Netwerk Vroege Psychose ‘Maatschappelijk herstel’: 6 februari 2015

De masterclass heeft als thema ‘Maatschappelijk herstel’ en vindt plaats op 6 februari 2015 in Utrecht. U kunt zich nog inschrijven. Accreditatie Voor 6 punten is accreditatie toegekend door zowel het Verpleegkundig Specialisten Register  als de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Accreditatie is aangevraagd bij de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen. Prog [...]
Lees meer »

Ver van Daan: een documentaire over manisch depressieve vader

Op 30 december 2014 zond de NCRV de documentaire Ver van Daan uit, waarin Roderik Schaepman de bipolaire stoornis van zijn vader in zijn familie bespreekbaar probeert te maken. In NCRV 2 Doc: Ver van Daan onderzoekt hoofdpersoon Roderik Schaepman hoe zijn vader manisch depressief werd en of hij de familiebanden, die sindsdien verstoord zijn, nog kan herstellen. Met zijn onderzoek ho [...]
Lees meer »

Plan van Aanpak Over de Brug in De Psychiater

Overal zullen bruggen geslagen moeten worden, als we willen dat mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen klinisch, maatschappelijk en persoonlijk herstellen. Dat vereist samenwerking van behandelaren, gemeenten, zorgverzekeraars, patiënten- en familieorganisaties én het vereist dat de patiënten zelf meer invulling geven aan hun zorg. Dit is heel kort gezegd de kern van [...]
Lees meer »

Inschrijving gestart voor Masterclass Netwerk Vroege Psychose 6 februari 2015

De masterclass 2015 heeft als thema ‘Maatschappelijk herstel’ en vindt plaats op 6 februari 2015 in Utrecht. Internationale sprekers zijn prof. Jo Smith uit Engeland over ‘Getting young people with psychosis back into education and work using Individual Placement Support (IPS)’ en dr. Wenche ten Velden Hegelstad uit Noorwegen over de uitkomsten van de TIPS-studie, waar [...]
Lees meer »

Lidmaatschap Netwerk Vroege Psychose voortaan individueel

Het Netwerk Vroege Psychose (NVP) gaat met ingang van januari 2015 over op individueel lidmaatschap. Het NVP is een netwerk voor en door professionals die werkzaam zijn in vroege psychosezorg. Tot nog toe was het lidmaatschap van teams uitgangspunt. Om het bereik te vergroten en vanuit de ambitie van het NVP om vroege psychose-zorg in Nederland verder te ontwikkelen, zal het lidmaatschap voortaan [...]
Lees meer »

Congres Mensenwerk, 9 februari 2015

Participatie van mensen met psychische aandoeningen. Gezond zijn en je gezond voelen zijn belangrijk om deel te nemen aan de maatschappij en om te kunnen werken. En meedoen draagt bij aan je gezond voelen en gezond worden. Dit geldt zeker voor mensen met een psychische aandoening. Onder voorzitterschap van staatssecretaris Jetta Klijnsma (ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en staatss [...]
Lees meer »

Masterclass Onderzoek Antistigma Interventies: 9 januari 2015

Over psychische aandoeningen bestaan nog vele misverstanden en vooroordelen. Mensen die eraan lijden worden vaak niet begrepen, gemeden of uitgesloten. Zij ervaren stigmatisering vaak als een grote barrière bij maatschappelijke participatie en een dagelijkse bron van zorg. In Nederland verbindt de stichting Samen Sterk zonder Stigma (SSzS) vele antistigma-initiatieven en heeft speerpunten v [...]
Lees meer »