Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Zelfmanagement bij autisme: handreikingen voor de ggz vanuit ervaringsdeskundig perspectief

29 oktober 2020 Wat kunnen mensen met autisme zélf doen om met de uitdagingen van het leven om te gaan? Vandaag brengt het NIPA, samen met Lister en Parnassia Groep, een publicatie hierover uit: ’Zoektocht naar jezelf. Ervaringsdeskundige professionals over zelfmanagement en autisme. Beleidsaanbevelingen voor de ggz’. Bij de publicatie hoort ook een handreiking. Daarin is een ov [...]
Lees meer »

Het Lichthuis Amsterdam officieel geopend

Gisteren, 22 oktober 2020, is Het Lichthuis in Amsterdam officieel geopend door wethouder Simone Kukenheim met hulp van Nicoline, bezoeker van Het Lichthuis. Deze nieuwe voorziening in Amsterdam biedt een plek waar mensen met een psychische kwetsbaarheid terechtkunnen buiten de kantooruren. Het Lichthuis is open in de weekenden van 18.00 uur tot middernacht. Hiermee is er een plek gekomen voor men [...]
Lees meer »

In memoriam Mette Lansen

In augustus overleed Mette Lansen. Voor Kenniscentrum Phrenos was Mette lange tijd contactpersoon van Anoiksis, de vereniging voor en door psychosegevoelige mensen. Ook werkte ze mee aan de totstandkoming van de richtlijnen en zorgstandaard inzake Psychose. Hieronder vindt u twee  in memoriams. Een van Jaap van Weeghel, directeur van Phrenos en een geschreven vanuit de richtlijnenwerkgroep. I [...]
Lees meer »

Meer onderzoek nodig over stigma op de werkplek

Evelien Brouwers, bijzonder hoogleraar bij Tranzo/Tilburg University, heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen van stigma op de werkplek over mensen met psychische problemen. Stigma in de werkomgeving leidt vermoedelijk veel vaker tot werkloosheid en uitval dan we ons realiseren. Mensen met psychische problemen hebben 3 tot 7 keer vaker te maken met werkloosheid. Stigma heeft op verschillende manie [...]
Lees meer »

Krachten bundelen in de buurt

10 september 2020 Vandaag verschijnt de publicatie uitgave Krachten bundelen in de buurt, een uitgave gemaakt door het Kennisnetwerk Verward Gedrag. Een inspiratiebron om prettig samenleven in de buurt te stimuleren. Deelnemen aan de samenleving Werken aan een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag stond de afgelopen jaren hoog op de agenda. Maar, hoe kom je tot een persoonsgerichte aan [...]
Lees meer »

Psychische zorg van 0 tot 100: lessen uit de ggz voor jeugd en volwassenen

Wat kunnen de kinder- en jeugdpsychiatrie en de volwassenenpsychiatrie van elkaar leren zodat psychische klachten in de kindertijd niet uitgroeien tot langdurige, ernstige psychische aandoeningen? Op die vraag zoeken het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Kenniscentrum Phrenos samen antwoorden, met kennis uit de kinder- en jeugdpsychiatrie én de volwassenenpsychiatrie. In het arti [...]
Lees meer »

Inschrijving Masterclass NVP Psychose en Verslaving opnieuw geopend

De Masterclass NVP Psychose en Verslaving is verplaatst naar 20 november. De inschrijving voor de Masterclass is inmiddels geopend. Uitgaande van een stabiele situatie rond de coronamaatregelen, gaat de Masterclass NVP Psychose en Verslaving: gloort er licht aan de horizon? die eerder in april 2020 gepland stond door op 20 november.  Het thema en de inhoud van het programma zijn onverand [...]
Lees meer »

Relatie verbetering modeltrouw en uitkomsten Individuele Plaatsing en Steun (IPS)

Betaald werk is een van de belangrijkste facetten in het maatschappelijk herstel van mensen met ernstige psychische stoornissen (EPA). Om hen, als ze een werkwens hebben, te helpen bij het vinden en behouden van werk, wordt landelijk  Individuele Plaatsing en Steun (IPS) uitgevoerd bij ggz-behandelinstellingen en RIBW’s. Uit talrijke studies is gebleken dat IPS effectief is in het onder [...]
Lees meer »

Bezoek bij ggz Arkin Ouderen weer mogelijk dankzij actie patiënten en naasten

Den Haag – 25 mei 2020  Een dag! Meer was er niet nodig om voldoende geld op te halen om de eerste groep psychisch kwetsbare patiënten en hun familie te herenigen. Via een zogenaamde Quarantainer: een mobiele ontmoetingsplek zonder dat er fysiek contact plaatsvindt. Komende dinsdag, 26 mei, is het zover: dan wordt de eerste Quarantainer geplaatst bij Arkin Ouderen van ggz- instelli [...]
Lees meer »

Kennisdossier kinderen en jongeren

22 mei 2020 Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie heeft op de website een kennisdossier gepubliceerd over destigmatisering van kinderen en jongeren. Het kennisdossier beschrijft uitgebreid wat stigmatisering bij psychische problemen betekent en wat we er aan kunnen doen. Omdat kinderen en jongeren nog in ontwikkeling zijn en afhankelijk van volwassenen, betekent stigmatisering voor hen vaak ie [...]
Lees meer »
Confidental Infomation