Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Krachten bundelen in de buurt

10 september 2020 Vandaag verschijnt de publicatie uitgave Krachten bundelen in de buurt, een uitgave gemaakt door het Kennisnetwerk Verward Gedrag. Een inspiratiebron om prettig samenleven in de buurt te stimuleren. Deelnemen aan de samenleving Werken aan een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag stond de afgelopen jaren hoog op de agenda. Maar, hoe kom je tot een persoonsgerichte aan [...]
Lees meer »

Psychische zorg van 0 tot 100: lessen uit de ggz voor jeugd en volwassenen

Wat kunnen de kinder- en jeugdpsychiatrie en de volwassenenpsychiatrie van elkaar leren zodat psychische klachten in de kindertijd niet uitgroeien tot langdurige, ernstige psychische aandoeningen? Op die vraag zoeken het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Kenniscentrum Phrenos samen antwoorden, met kennis uit de kinder- en jeugdpsychiatrie én de volwassenenpsychiatrie. In het arti [...]
Lees meer »

Inschrijving Masterclass NVP Psychose en Verslaving opnieuw geopend

De Masterclass NVP Psychose en Verslaving is verplaatst naar 20 november. De inschrijving voor de Masterclass is inmiddels geopend. Uitgaande van een stabiele situatie rond de coronamaatregelen, gaat de Masterclass NVP Psychose en Verslaving: gloort er licht aan de horizon? die eerder in april 2020 gepland stond door op 20 november.  Het thema en de inhoud van het programma zijn onverand [...]
Lees meer »

Relatie verbetering modeltrouw en uitkomsten Individuele Plaatsing en Steun (IPS)

Betaald werk is een van de belangrijkste facetten in het maatschappelijk herstel van mensen met ernstige psychische stoornissen (EPA). Om hen, als ze een werkwens hebben, te helpen bij het vinden en behouden van werk, wordt landelijk  Individuele Plaatsing en Steun (IPS) uitgevoerd bij ggz-behandelinstellingen en RIBW’s. Uit talrijke studies is gebleken dat IPS effectief is in het onder [...]
Lees meer »

Bezoek bij ggz Arkin Ouderen weer mogelijk dankzij actie patiënten en naasten

Den Haag – 25 mei 2020  Een dag! Meer was er niet nodig om voldoende geld op te halen om de eerste groep psychisch kwetsbare patiënten en hun familie te herenigen. Via een zogenaamde Quarantainer: een mobiele ontmoetingsplek zonder dat er fysiek contact plaatsvindt. Komende dinsdag, 26 mei, is het zover: dan wordt de eerste Quarantainer geplaatst bij Arkin Ouderen van ggz- instelli [...]
Lees meer »

Kennisdossier kinderen en jongeren

22 mei 2020 Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie heeft op de website een kennisdossier gepubliceerd over destigmatisering van kinderen en jongeren. Het kennisdossier beschrijft uitgebreid wat stigmatisering bij psychische problemen betekent en wat we er aan kunnen doen. Omdat kinderen en jongeren nog in ontwikkeling zijn en afhankelijk van volwassenen, betekent stigmatisering voor hen vaak ie [...]
Lees meer »

Openheid over psychische problemen en aandoeningen in de werkomgeving

Werknemers en werkzoekenden met psychische problemen worstelen vaak met het dilemma of openheid hun aandoening in de werkomgeving verstandig is. Openheid hierover kan het gemakkelijker maken om werk te vinden of te behouden, maar kan ook leiden tot verlies van werk of afwijzing bij solliciteren. Onderzoek In een artikel verschenen in TBV, Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde steld [...]
Lees meer »

Goede zorg hard nodig bij ernstige psychische aandoeningen en verslavingsproblematiek

Onlangs verscheen het rapport State of the Art Ernstige Psychiatrische Aandoeningen en Verslaving. De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn: • Aandacht voor de combinatie van psychische aandoeningen en verslaving is urgent. • Meer screening van comorbiditeit met gevalideerde instrumenten is noodzakelijk. • Professionals hebben behoefte aan goede richtlijnen, actieplannen e [...]
Lees meer »
Psychose Awareness Day Quotekaart Virus

Psychose Awareness Day 2020

Het is weer bijna 24 mei, Psychose Awareness Day. Psychose is voor velen een onbekende en onbegrepen aandoening en dat leidt helaas nog steeds tot veel vooroordelen en stigmatisering. Met verhalen en ervaringen willen we een beter beeld geven van (mensen met) psychose. Vorig jaar werd Psychose Awareness Day voor het eerst ook in Nederland georganiseerd en het was een groot succes. Mensen plaatsten [...]
Lees meer »

Vervolg op bijeenkomst Radicale vernieuwing langdurige ggz

Eerder verwezen we naar een verslag van een bijeenkomst over de vernieuwing van de landurige ggz (lggz) op 16 januari 2020. Aanleiding was de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) die vanaf 2021 van kracht wordt. Inmiddels is er door LOC Waardevolle Zorg een webpagina gemaakt waarop een uitgebreid verslag te lezen valt, met daarin stappen voor een vervolg. Op deze pagina staat tevens een oproep voor he [...]
Lees meer »