Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Gek Genoeg

Glossy van Anoiksis Anoiksis, de vereniging voor en door psychosegevoelige mensen heeft een nieuwe uitgave: Gek Genoeg. Dit mooie blad bevat artikelen over stigma, lotgenotencontact, leren leven met een psychosegevoeligheid, biologische aspecten ervan. De bijdragen zijn geschreven door mensen met psychosegevoeligheid, (ervaringsdeskundige) hulpverleners en wetenschappers. Het blad is gratis te bes [...]
Lees meer »

Bijeenkomst coördinatoren ervaringsdeskundigheid en ervaringsdeskundigen advies en beleid

Er zijn steeds meer ervaringsdeskundige coördinatoren en ervaringsdeskundigen die op beleidsniveau werkzaam zijn in reguliere zorginstellingen. Deze ervaringsdeskundigen zijn bijvoorbeeld bezig met positionering van ervaringsdeskundigen in de organisatie, maken functiebeschrijvingen, maken beleid over inzet van ervaringsdeskundigen, adviseren en werken mee aan het inrichten van herstelonderst [...]
Lees meer »

Werken aan stigma-educatie

Samen Sterk zonder Stigma en Kenniscentrum Phrenos ontwikkelen gezamenlijk een stigma-educatie instrument dat mensen met een psychische aandoening moet informeren over de betekenis en impact van (zelf)stigma én handvatten aanreikt om dit tegen te gaan. Dit instrument is een aanvulling op de Generieke Module Destigmatisering waarin het belang van stigma-educatie word [...]
Lees meer »

Eerste uitvoering van nieuwe training cursusleiders Herstellen doe je Zelf succesvol

In oktober hebben 12 medewerkers van Rivierduinen online deelgenomen aan deze driedaagse training. Tijdens de training leerden deelnemers om de cursus Herstellen doe je Zelf vanuit een ervaringsdeskundige grondslag aan te bieden. Hoewel het een bijkomende uitdaging was om online hiermee te oefenen, zijn trainers Sacha van Geel en Jeroen de Haan Riβmann er heel goed in geslaagd om iedereen hie [...]
Lees meer »

Netwerkpsychiatrie: Samenwerken aan herstel en gezondheid

12 november 2020 Netwerkpsychiatrie is een sectorverbindend model voor het leveren van geïntegreerde zorg aan mensen met complexe psychische problemen. Netwerkpsychiatrie beschrijft hoe alle initiatieven die willen bijdragen aan persoonlijk, klinisch en maatschappelijk herstel van de cliënt zinvol met elkaar kunnen worden verbonden. Die verbinding vindt zowel plaats op het niveau van de [...]
Lees meer »

De helikopter van Victor, palliatieve zorg in de psychiatrie

In oktober 2020 presenteerden Hennie Kievit en Heidi de Kam, beiden werkzaam bij GGZ Centraal, hun boek De helikopter van Victor’, palliatieve zorg in de psychiatrie.  10 jaar palliatieve zorg Vanaf begin 2010 heeft de palliatieve zorg bij GGZ Centraal op Zon & Schild uitgebreid vorm gekregen.  En er werden een werkwijze en verschillende trainingen ontwikkeld. Gevolgd door de p [...]
Lees meer »

Inschrijving voor het Nationale Psychose Congres geopend!

Op donderdag 28 januari 2021 vindt het Nationale Psychose Congres: wat is goede zorg? plaats. Een bijzonder hybride event vanuit het Muntgebouw in Utrecht. Deze dag staat in het teken van nieuwe wetenschappelijke kennis op het gebied van de diagnostiek en behandeling van psychotische aandoeningen én de  praktische toepasbaarheid en maatschappelijke relevantie daarvan. Breder perspectie [...]
Lees meer »

Zelfmanagement bij autisme: handreikingen voor de ggz vanuit ervaringsdeskundig perspectief

29 oktober 2020 Wat kunnen mensen met autisme zélf doen om met de uitdagingen van het leven om te gaan? Vandaag brengt het NIPA, samen met Lister en Parnassia Groep, een publicatie hierover uit: ’Zoektocht naar jezelf. Ervaringsdeskundige professionals over zelfmanagement en autisme. Beleidsaanbevelingen voor de ggz’. Bij de publicatie hoort ook een handreiking. Daarin is een ov [...]
Lees meer »

Het Lichthuis Amsterdam officieel geopend

Gisteren, 22 oktober 2020, is Het Lichthuis in Amsterdam officieel geopend door wethouder Simone Kukenheim met hulp van Nicoline, bezoeker van Het Lichthuis. Deze nieuwe voorziening in Amsterdam biedt een plek waar mensen met een psychische kwetsbaarheid terechtkunnen buiten de kantooruren. Het Lichthuis is open in de weekenden van 18.00 uur tot middernacht. Hiermee is er een plek gekomen voor men [...]
Lees meer »

In memoriam Mette Lansen

In augustus overleed Mette Lansen. Voor Kenniscentrum Phrenos was Mette lange tijd contactpersoon van Anoiksis, de vereniging voor en door psychosegevoelige mensen. Ook werkte ze mee aan de totstandkoming van de richtlijnen en zorgstandaard inzake Psychose. Hieronder vindt u twee  in memoriams. Een van Jaap van Weeghel, directeur van Phrenos en een geschreven vanuit de richtlijnenwerkgroep. I [...]
Lees meer »
Confidental Infomation