Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Landelijke Netwerkconferentie NVP 15 oktober 2015 ‘Het sociale netwerk’

Organisatie: Netwerk Vroege Psychose/Kenniscentrum Phrenos in samenwerking met GGZ Friesland en GGZ Drenthe en het Netwerk Vroegdetectie van het RGOc Donderdag 15 oktober 2015 GGZ Drenthe Altingerweg 1 Beilen Geslaagde netwerkconferentie NVP Op 15 oktober vond in Beilen de negende netwerkconferentie van het NVP plaats. Tachtig deelnemers maakten de reis naar het verre Drenthe om kennis en erv [...]
Lees meer »

Verslag Phrenos Rehabilitatiecongres ‘Herstel: de voortgang’ 21 mei 2015

Herstelondersteuning is uitgangspunt geworden voor de zorgverlening. Herstel was het onderwerp van dit congres voor professionals werkzaam in de ggz en in de maatschappelijke dienstverlening die actief zijn in de begeleiding en ondersteuning van mensen met ernstige psychische aandoeningen,  cliënten, familieleden, beleidsmakers, onderzoekers en vertegenwoordigers van maatschapp [...]
Lees meer »

Conferentie ‘Herstel met werk en WRAP’

Op 9 april vond de Conferentie ‘Herstel met werk en WRAP’ plaats in het Trimbos-instituut te Utrecht. De conferentie was een kleinschalige bijeenkomst naar aanleiding van de uitkomsten van het project: ‘Duurzamer aan het werk met Supported Employment & WRAP’. Er waren 80 deelnemers aanwezig. In dit project ‘Duurzamer aan het werk met Supported Emplo [...]
Lees meer »

10de Phrenos Psychosecongres ‘Grenzen verleggen’

Het 10de Phrenos Psychosecongres ‘Grenzen verleggen’ stond in het licht van de veranderingen in de zorg voor mensen met ernstig psychische aandoeningen. Op dit congres kwam aan bod hoe in de organisatie van zorg grenzen worden verlegd, in de diagnostiek, in het denken over psychose, in behandeling, in het hersteldenken, in de destigmatisering enzovoort. Door de beoogde beddenreduc [...]
Lees meer »

Maatschappelijk integreren. Hoe kun je dit van elkaar leren? april 2013

Hoe bereiken we dat mensen met ernstige psychische aandoeningen ook echt deel gaan uitmaken van de samenleving? (Ex-)cliënten moeten primair op eigen kracht aan de samenleving kunnen deelnemen. Anderen kunnen hen ondersteunen: familie, vrienden, GGz-hulpverleners, maar ook arbeidsorganisaties, onderwijsinstellingen, woningcorporaties, gemeenten en zorgverzekeraars. Het congres richtte zich op [...]
Lees meer »

‘Hoe eerder, hoe beter?!’ EDIE-symposium mei 2013

Het symposium richtte zich op de vroegdetectie- en behandelingsmogelijkheden voor de GGz-professionals. Ook de afstemming en samenwerking met belangrijke verwijzende instanties stond centraal. Tijdens het symposium werden de positieve resultaten van het EDIE.NL-onderzoek (Early Detection and Intervention Evaluation Nederland) naar het voorkomen van psychose gepresenteerd. Een van de belangrijkste [...]
Lees meer »

‘Sociale inclusie is geen illusie’ 9e Phrenos-Psychosecongres november 2013

Het congres richtte zich op de mogelijkheden voor de GGz om de illusie van de sociale inclusie om te zetten naar daadwerkelijke participatie. Aanleiding was de trend dat de GGz in de zorgverlening aan cliënten eerder en verder de maatschappij in gaat. Interventies worden meer gericht op sociale inclusie dan voorheen. De doelgroep van het congres was primair professionals in de zorg; het progr [...]
Lees meer »