Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Verslag Seminar IPS / (F-)ACT 6 november 2015

Seminar met Gary Bond
Professor of Psychiatry, Dartmouth Psychiatric Research Center, VS

gary bond 007Jaap van Weeghel was dagvoorzitter van dit succesvolle seminar. Met 75 deelnemers in de ochtend en 60 in de middag was er sprake van een grote belangstelling. In de ochtend werd gesproken over Individuele Plaatsing en Steun (IPS) door Gary Bond: ‘Employment is a win-win for people with serious mental illness, for employers, and for society  at large.’ Harry Michon (Trimbos-instituut) en Jaap van Weeghel belichtten IPS in Nederland.

De middag ging over (F-)ACT. Gary Bond: ‘Complex service models such as ACT must continue to adapt over time, as new concepts, new environments, new stresses, and new empirically-supported practices emerge.‘ Hij werd geflankeerd door Hans Kroon (Trimbos-instituut) die sprak over de ontwikkelingen in Nederland en René Keet (Divisie Maatschappelijke Psychiatrie, GGZ Noord-Holland-Noord) over de transformaties die de zorg (FACT en ggz) nu doormaakt. De voertaal was Engels.

Meer over Gary Bond

Klik hier voor het volledige programma

Nico de Louw (Arkin) schreef een verslag over de ochtend (IPS)

Onderstaand treft u de Power Points aan van de sprekers.

gary bond 011IPS in the near future (download pdf)
Gary Bond, PhD, Professor of Psychiatry,
Geisel School of Medicine, Dartmouth,
Senior Researcher, Dartmouth Psychiatric Research Center

 

 

 

gary bond 019Knowledge synthesis Employment (download pdf)
Harry Michon, PhD, Senior researcher,
Reintegration, Trimbos Institute

 

 

 

IPS in the Netherlands (download pdf)
Professor Jaap van Weeghel, PhD
Scientific director, Phrenos center of expertise for severe mental illness

ACT in the near future (download pdf)
Gary Bond, PhD, Professor of Psychiatry,
Geisel School of Medicine, Dartmouth,
Senior Researcher, Dartmouth Psychiatric Research Center

(F-)ACT/(R)ACT: Developments in the Netherlands (download pdf)
Hans Kroon, PhD, Director Reintegration, Trimbos Institute

Redesigning (F-)ACT and mental health care (download pdf)
René Keet, PhD, psychiatrist, Director Treatment
Divisie Maatschappelijke Psychiatrie, GGZ Noord-Holland-Noord

Interviews met Gary Bond

Voorafgaand aan de dag heeft Kenniscentrum Phrenos twee interviews opgenomen met Gary Bond.

Bekijk hieronder een interview met Gary Bond over IPS:

 

Bekijk hieronder een interview met Gary Bond over ACT: